25.12.17

Τ'ΑΠΟΜΕΙΝΑΡΙΑ ΜΙΑΣ ΜΕΡΑΣ // Εξώφυλλο Βιβλίου

Kazuo Ishiguro
"THE REMAININGS OF A DAY"


Εικονογράφηση Εξωφύλλου // Cover ArtWork>illustration


Εξώφυλλο βιβλίου

Πρόταση // Proposal :Περισσότερα // More :