Επιχρωματισμός

 Ασπρόμαυρες φωτογραφίες που διορθώθηκαν και έγιναν έγχρωμες: 

Δεν υπάρχουν σχόλια: