Επεξεργασία φωτογραφίας

► ΕΠΙΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

 Ασπρόμαυρες φωτογραφίες που διορθώθηκαν και έγιναν έγχρωμες: 


► ΕΝΘΕΣΕΙΣ

 DOUBLE EXPOSURE // OLD MOVIE STARS // 2017 


► ΡΕΤΟΥΣ + ΔΙΟΡΘΩΣΗ

 Επεξεργασία/Ρετούς Φωτογραφιών 

 Επεξεργασία  


       Διόρθωση