Εικονογράφηση

► ΓΕΝΙΚΑ


► ΕΞΩΦΥΛΛΑ ΒΙΒΛΙΩΝ


► ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ


► ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ CAFE BAR


► ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

  • Green Fresh // Εικονογράφηση + Πρόταση Συσκευασίας, 2017